TRUCOS DE MSN NICKS

Nick Para MSN etc

ABECEDARIO DE NICK GIGANTE:

A= |̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿|

b= |̶͇̿ ̶͇̿ ̶͇̿)

C= |͇̿ ͇̿ ͇̿ ͇̿

D= |͇̿ ͇̿ ͇̿ ͇̿)

E= |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿

F= |̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿

g= |͇̿ ͇̿ ͇̿ ̶͇̿ι

H= |̶ ̶ ̶ ̶|

i= |

J= ͇ ͇͇͇͇|

K= |<

L= |͇ ͇ ͇ ͇

M= |̿ V ̿|

N= |̿ \͇|

o= |͇̿ ͇̿ ͇̿|

P= |̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿'

Q= |͇̿ ͇̿ ͇̿ ͇͇̿|͇

R= |̿ ̿ ̿

S= ͇ ͇\̿ ̿

T= ̿ ̿|̿ ̿

U= |͇ ͇ ͇ ͇ ͇|

v= \ ͇ /

W= |͇ Λ ͇| o también \͇ Λ ͇/

z= ̿ ̿/ ͇ ͇


EJEMPLO:

AMOR = |̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿| |̿ V ̿| |͇̿ ͇̿ ͇̿| |̿ ̿ ̿

Solo falta la ( Y ), no la encuentro por parte, el k la encuentre por favor hágamelo saber
.........................................................................................

NICKS GRAFICOS

' ̿ ̿ ̿ \̵͇̿̿\0=(•̪●)=0/̵͇̿̿/'̿̿ ̿ ̿̿ ̿

ک!мþℓعмэи†э

۩ﱡﱞﱟﱢ Nick ۩ﱡﱞﱟﱢ

(̅_̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̅L̲̅u̲̅c̲̅k̲̅y̲̲̅̅S̲̅t̲̅ r̲̅i̅k̲̅e̲̅_̅_̅_̅()ڪے

̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅| Nick |̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|

̿|̿ ̿ |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ |͇̿ ͇̿ ͇̿ ͇͇̿|͇ |͇ ͇|||̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ |̿ ̿ ̿|͇̿ ͇̿ ͇̿ ̿|

(^_^)

(•̪●)

/̵͇̿̿/̿̿"̿̿̿̿̿ ̿̿̿̿ (Tu Nick) ̿̿̿̿̿̿̿'̿̿̿̿̿'\̵͇̿̿\

ҳ̸Ҳ̸ҳ (Tu Nick) ҳ̸Ҳ̸ҳ

۩۞۩ (Tu Nick) ۩۞۩

ıllıllı (Tu Nick) ıllıllı

ε[-
ิิ_•]з Tu nick ε[-ิิ_•

l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡(tu nick) ̡l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡

۞۞ (Tu nick) ۞۞

㋛㋛ (Tu nick) ㋛㋛

_ (Tu nick) _

★★ (Tu nick) ★★

●±‡±● (Tu nick) ●±‡±●

Tu nombre

• (Tu nick) ●

(̅_̅_̅(̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅̅()ڪے

۰۪۪۫۫●۪۫۰ (Nick) ۰۪۪۫۫●۪۫۰

.........................................................................................

Crea Nick Atractivos:
(¯`·._.·[(Tu Nick Aquí)]·._.·´¯)

¨°o.O(Tu Nick Aquí)O.o°

×÷·.·´¯`·)»(Tu Nick Aquí)«(·´¯`·.·÷×

· ··^v´¯`×)(Tu Nick Aquí)(×´¯`v^·· ·

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_(Tu Nick Aquí)_)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

- - --^[(Tu Nick Aquí)]^-- - -

•·.·´¯`·.·•(Tu Nick Aquí)•·.·´¯`·.·•

`·.¸¸.·´´¯`··._.·(Tu Nick Aquí)`·.¸¸.·´´¯`··._.·

(¯`·._)(Tu Nick Aquí)(¯`·._)

¯¨'*·~-.¸¸,.-~*'(Tu Nick Aquí)¯¨'*·~-.¸¸,.-~*'

Oº°‘¨(Tu Nick Aquí)¨‘°ºO

׺°”˜`”°º×(Tu Nick Aquí)׺°”˜`”°º×

.·´¯`·->(Tu Nick Aquí)<-·´¯`·.

<º))))><.·´¯`·.(Tu Nick Aquí)¸.·´¯`·.¸><((((º>

- -¤--^](Tu Nick Aquí)[^--¤- -

~²ºº²~(Tu Nick Aquí)~²ºº³~

._|.<(+_+)>.|_.(Tu Nick Aquí)._|.<(+_+)>.|_.

..|..<(+_(Tu Nick Aquí)_+>..|..

-·=»‡«=·(Tu Nick Aquí)-·=»‡«=·

•°o.O(Tu Nick Aquí)O.o°•

––––•(-•(Tu Nick Aquí)•-)•––––

(¯`•¸·´¯)(Tu Nick Aquí)(¯`·¸•´¯)

··¤(`×[¤(Tu Nick Aquí)¤]×´)¤··

—(•·÷[(Tu Nick Aquí)]÷·•)—

·ï¡÷¡ï·(Tu Nick Aquí)·ï¡÷¡ï·

·!¦[·(Tu Nick Aquí)·]¦!·

°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸(Tu Nick Aquí)°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸

¨°º"°¨¨°(*)(_.·´¯`·«¤°(Tu Nick Aquí)°¤»·´¯`·._)(*)°¨¨°º"°¨

»-(¯`v´¯)-»(Tu Nick Aquí)»-(¯`v´¯)-»

°l||l°(Tu Nick Aquí)°l||l°

•°¤*(¯`°(F)((Tu Nick Aquí))(F)°´¯)*¤°•

—¤÷(`[¤*(Tu Nick Aquí)*¤]´)÷¤—

¸.´)(`·[(Tu Nick Aquí)]·´)(` .¸

·÷±‡±(Tu Nick Aquí)±‡±÷

+*¨^¨*+(Tu Nick Aquí)+*¨^¨*+

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Y por ultimo les dejo un Link para k pongan el mensaje, NICK o lo k sea ALREVES

╚►
http://www.revfad.com/flip.html

EJEMPLO: nick alreves (sǝʌǝɹlɐ ʞɔıu)   lısǝʌuı sǝpǝıʇuǝ


Solo COPIA y PEGA en tu Nick de MSN y ya

AVISO!!


Si no funciona el ( COPIA y PEGA ), pues sombrea el k te alla gustado y presiona la tecla (Ctrl + C) y luego (Ctrl + V) para pegar